Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Przy szpitalu powstaną mini boiska
Przejdź do fotogalerii
teren na którym powstaną mini boiska
  • Przy szpitalu powstaną mini boiskaspotkanie prezydenta Mariusza Chrzanowskiego z wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem
Dwa mini boiska do gry w piłkę dla małych dzieci z rodzicami powstaną niebawem przy ul. Kazańskiej, w pobliżu budynku SM Perspektywa. Prezydent Łomży zawarł z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego w Łomży umowę najmu 500 m.kw. nieruchomości, na której obiekty mają zostać zrealizowane.

O udostępnienie nieruchomości, będącej własnością Województwa Podlaskiego, znajdującej się w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Wojewódzkiego imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, prezydent Mariusz Chrzanowski występował już w lutym 2017 roku. Ponownie o jej przekazanie ubiegał się w listopadzie 2019 roku.

- W tej części Łomży Miasto nie dysponuje swoimi terenami, które mogłoby przeznaczyć na cele sportowo – rekreacyjne, a tego typu obiektów tam brakuje. W ostatnich miesiącach prowadziliśmy negocjacje z Zarządem Województwa i dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego, dzięki którym wczoraj zawarliśmy umowę najmu części nieruchomości i w najbliższym czasie będziemy mogli tam przygotować dwa mini boiska – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski, jednocześnie dziękując za przychylność marszałkowi Arturowi Kosickiemu i wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi.

Przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obiekty pozwolą na grę kilku dzieci lub dorosłych z dziećmi w piłkę nożną. – Boiska o wymiarach 10x12 m to nowość w naszym mieście, która powinna stanowić nie lada atrakcję dla naszych najmłodszych mieszkańców – podkreśla Andrzej Modzelewski, dyrektor MOSiR. Inwestycję uda się zrealizować niewielkim kosztem dzięki współpracy z firmą wykonującą wymianę sztucznej nawierzchni na Orliku przy ul. Katyńskiej.
Zwarta przez Miasto Łomża umowa najmu części nieruchomości obowiązuje od 15 października 2021 r. do 30 września 2024 r.