Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Rusza głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego Miasta <a href=Łomża 2022" />
Przejdź do fotogalerii
Mieszkańcy Łomży mogą już oddawać swoje głosy na zadania BO, które zostaną zrealizowane w mieście w 2022 roku. Do wyboru są 33 pomysły: 5 w kategorii ogólnomiejskiej, 7 w kategorii strefowej 17 w kategorii osiedlowej oraz 4 zadania zgłoszone w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Głosować można tylko jeden raz – wybierając jedno zadanie z każdej kategorii.

Głosowanie trwa od 11-31 października 2021 r.:
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14
- w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40A
- w Parku Wodnym, ul. Wyszyńskiego 15
- głosować można również poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania

Głosowanie odbywa się poprzez:
1) włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania (Kartę do głosowania można pobrać z załącznika pod artykułem lub wypełnić w miejscu głosowania)
2) wypełnienie interaktywnej karty do głosowania

Zasady głosowania:
- głosować można tylko jeden raz,
- w każdej z kategorii zadań (ogólnomiejskie, strefowe, osiedlowe, Młodzieżowy Budżet Obywatelski) można wybrać tylko jedno zadanie,
- przy wybranym zadaniu w rubryce „Wybór” należy postawić znak „X”,
- w karcie należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także podpisać czytelnie kartę do głosowania (w przypadku głosujących poniżej 16 lat, zgodę na głosowanie musi podpisać rodzic/opiekun prawny)

W razie wyboru więcej niż jednego zadania w każdej z czterech kategorii lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu, głos będzie nieważny.

Zachęcamy do głosowania!

Załączniki

  1. KARTA DO GŁOSOWANIA (PDF)
  2. KARTA DO GŁOSOWANIA (WORD)