Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Czy pracownik ma prawo odmówić badania alkomatem?

W większości stanów pracownicy mają prawo odmówić wykonania badania alkomatem. Jednak w niektórych stanach, takich jak Nowy Jork, pracownicy mogą zostać zwolnieni za odmowę przystąpienia do testu. A jak jest w Polsce, gdzie nadal zdarzają się przypadki przyłapania pracownika w stanie nietrzeźwym? Co może zrobić pracownik, a do czego może zmusić go pracodawca?

Badanie w miejscu pracy

Obecne przepisy nie pozwalają na wyrywkowe kontrole trzeźwości. Jest to narastający problem, o którym coraz częściej mówią pracodawcy, szczególnie dużych firm, gdzie nie ma możliwości analizowania zachowania pracownika ze względu na obszar oraz ilość pracowników. Część pracowników nawet jeżeli widzi swojego kolegę w stanie nietrzeźwym, nie zgłasza tego do przełożonego bojąc się, że wskazana osoba będzie miała problemy. Nadal wolimy kryć winnego, utożsamiając się z jego późniejszymi problemami, niż przeciwstawiać się takiemu zachowaniu, które ostatecznie może przyczynić się również do zagrożenia naszego bezpieczeństwa.

Obecnie, każde badanie musi być zatwierdzone przez pracownika. Pracownicy powinni być badani wyłącznie przez upoważnioną osobę, a nie przez prywatny alkomat osoby trzeciej. Jedynie w momencie kiedy w miejscu pracy zdarzy się wypadek, to pracodawca ma prawo przeprowadzić test trzeźwości. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy muszą przejść test trzeźwości. W przypadku kiedy pracownik odmówi badania, automatycznie traci możliwość skorzystania z ubezpieczenia wypadkowego, a pracodawca może wyciągnąć konsekwencje finansowe i prawne.

Spożywanie alkoholu w miejscu pacy negatywnie wpływa na bezpieczeństwo pozostałych osób na zmienia, ale tez na jakość wykonanej pracy. Nasza niedyspozycyjność spowodowana spożywaniem alkoholu powoduje złe samopoczucie, rozdrażnienie, nieuważność.

Spożywanie alkoholu może powodować skutki uboczne w naszym ciele, które są szkodliwe dla naszego zdrowia. Alkohol prowadzi do odwodnienia, co prowadzi do braku składników odżywczych i elektrolitów. Odwodnienie może prowadzić do zawrotów głowy, nudności, senności i zawrotów głowy. Spożywanie alkoholu prowadzi również do zmniejszenia czujności i wzrostu drażliwości.

Pracodawca podejrzewa, że pracownik pił alkohol

Pracownicy, którzy są w pracy i podejrzewają, że są pijani, muszą zostać usunięci ze swojego środowiska pracy. Pracodawcy nie są zobowiązani do płacenia pracownikowi za dzień, w którym nie pracuje. Pracownik może również zostać ukarany lub zwolniony. Co ważne w sytuacji, kiedy mamy w firmie nietrzeźwego pracownika, nie możemy mu nakazać odejść samemu z miejsca pracy. W pierwszej kolejności należy wezwać policję, która sprawdzi trzeźwość za pomocą alkomatu dostępnego na https://neomaniak.pl, a następnie naszym obowiązkiem jest przewiezienie go do miejsca zamieszkania lub wezwanie osoby, która zabierze go do domu.