Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

<a href=Łomża dziękowała za beatyfikację i plony" />
Przejdź do fotogalerii
  • <a href=Łomża dziękowała za beatyfikację i plony" />
  • <a href=Łomża dziękowała za beatyfikację i plony" />
  • <a href=Łomża dziękowała za beatyfikację i plony" />
Dokładnie tydzień po beatyfikacji, w niedzielę 19 września br. w Łomży odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej Błogosławionemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Z ulicy Dwornej, obecni na uroczystości przedstawiciele samorządu miasta, łomżyńskich instytucji, szkół i mieszkańcy przeszli do Katedry, aby podziękować za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i tegoroczne plony.

Tablica pamiątkowa poświęcona Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu została umieszczona na budynku, na rogu ulic Dwornej i Sadowej. Mieściła się tam dawniej Szkoła Handlowa Męska, do której uczęszczał nastoletni wówczas Stefan Wyszyński. Jej wykonanie, oprócz miasta Łomża sfinansowali mieszkańcy oraz Diecezja Łomżyńska.

Uroczystego odsłonięcia dokonali: prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz uczniowie: Mateusz Dziczek z Katolickiego Liceum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jan Saniewski z I Liceum im. Tadeusza Kościuszki i Kacper Zając z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

- Tablica jest naszym darem wdzięczności za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Ma także przypominać, że jako uczeń tutejszej szkoły, był również mieszkańcem Łomży – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. - Niech ta wyjątkowa postać będzie dla nas wszystkich życiowym drogowskazem - dodaje, dziękując jednocześnie tym, którzy przyczynili się do jej powstania.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy, zgromadzeni na ulicy Dwornej przeszli do Łomżyńskiej Katedry, gdzie odbyła się Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji Kardynała Wyszyńskiego i tegoroczne plony.