Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Rocznica zakończenia drugiej wojny światowej
obchody 76. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej
Przed pomnikiem żołnierzy 33 Pułku Piechoty w Piątnicy odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie drugiej wojny światowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz Gminy Piątnica, Powiatu Łomżyńskiego, Miasta Łomża oraz wojska. Miały one na celu oddanie hołdu wszystkim ofiarom tego konfliktu i przypomnienie o tym najtragiczniejszym w dziejach dwudziestowiecznej Europy wydarzeniu.

Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę i zakończyła się w Europie ich bezwzględną kapitulacją 8 maja 1945 roku. Na kartach historii zapisała się jako największy i najkrwawszy konflikt, w który zaangażowało się bardzo dużo państw. W okolicznościowym przemówieniu wójt gminy Piątnica Artur Wierzbowski podkreślił, że przybyłe na uroczystość delegacje nie spotkały się, by rozdrapywać rany i rozliczać. - Naszym moralnym obowiązkiem jest zachowanie pamięci, która każe pochylać się nad doznaną krzywdą, ale i przestrzega, by nigdy nie potworzył się tamten czas. Jesteśmy świadomi, że w dobie ciągłych konfliktów zbrojnych, jest to naszym zadaniem – mówił wójt Artur Wierzbowski zaznaczając, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie światła pokoju, braterstwa i przyjaźni obecnym oraz przyszłym pokoleniom.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła również wicestarosta Maria Dziekońska. Następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem żołnierzy 33 Pułku Piechoty. Władze Łomży reprezentowali radni Artur Nadolny i Piotr Serdyński. W uroczystości udział wzięły także poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym samym czasie przedstawiciele wojska złożyli kwiaty przed pomnikiem Żołnierzy 33. Pułku Piechoty na Pl. Papieża Jana Pawła II w Łomża.