Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Zmiana siedziby PZON
nowa siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży
  • Zmiana siedziby PZONnowa siedziba PZON
Informujemy, że od dnia 4 maja 2021 r. zmianie ulega siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży. Osoby zainteresowane orzekaniem zapraszamy do nowej siedziby zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 25. Godziny pracy PZON pozostają bez zmian: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30. Wejście od strony parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 2.