Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. informuje, że od 1.01.2021 r. nastąpiła korekta w rozkładach jazdy na liniach 4, 12, 13, 15. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi godzinami odjazdów z poszczególnych przystanków. Zmiany te wynikają z konieczności likwidacji linii zamiejskich jako skutek niepodpisania przez gminy Łomża, Nowogród, Wizna i Zbójna porozumień międzygminnych z Miastem Łomża.