Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Dzień zakończenia roku szkolnego zawsze jest szczególny dla wszystkich placówek oświatowych. W tym roku będzie on wyjątkowy ze względu na trwającą epidemię COVID-19. Z tego też względu zabraknie tradycyjnej pożegnalnej uroczystości, podczas której w każdej szkole odbywają się apele, wręczane są nagrody i dyplomy, uczniowie dziękują swoim nauczycielom za wkład wniesiony w ich naukę i wychowanie, a pedagodzy gratulują swoim podopiecznym postępów i osiągniętych wyników.

Również przyłączam się do tych gratulacji, życząc wszystkim Uczniom, aby te dwa miesiące letniego wypoczynku były ciekawe i inspirujące, ale przede wszystkim – bezpieczne, przeżyte z rozwagą i wyobraźnią.

Wszystkim Rodzicom dziękuję za aktywne angażowanie się w sprawy łomżyńskich szkół. To wsparcie ma niezwykłe znaczenie nie tylko dla wyników nauczania, ale też dla atmosfery środowiska szkolnego, w którym kształtują się Wasze dzieci.

Wyrazy uznania za trud i wysiłek włożony w nauczanie oraz wychowanie dzieci i młodzieży składam Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, wszystkim Pracownikom oświaty. Dziękuję za czas efektywnej i rzetelnej realizacji zadań, za zaangażowanie w podejmowaniu cennych inicjatyw i twórcze działanie w różnorodnych obszarach edukacji. Wszystkim Państwu życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji oraz wspaniałego wypoczynku, który we wrześniu pozwoli wrócić z energią i siłą do podjęcia nowych wyzwań edukacyjnych.

Mariusz Chrzanowski
Prezydent Łomży