Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Każda przesłana wiadomość powinna zawierać informacje, której działki dotyczą uwagi lub wnioski, być podpisana przez właściciela działki lub osobę upoważnioną oraz zawierać dane umożliwiające późniejszy, ewentualny kontakt. Wiadomości anonimowe i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dalsze przekazywanie informacji o konsultacjach sąsiadom, mieszkańcom i znanym Państwu właścicielom działek położonych na trasie projektowanej ulicy celem dotarcia do jak najliczniejszej liczby osób zainteresowanych. Zapraszamy do aktywnego udziału w niniejszych konsultacjach. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na lokalizację zjazdów.

Koncepcje w/w inwestycji drogowej zamieszczono w plikach poniżej.