Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Pracownicy Wydziału Architektury, Biura ds. Budownictwa, Biura Audytu i Kontroli, a także Inspektor Ochrony Danych oraz Inspektor ds. BHP i ppoż. od 2 marca 2020 r. będą przyjmowali interesantów na III piętrze budynku przy ulicy Nowej 2 (dawny Urząd Wojewódzki). W związku z planowanymi na czwartek 27 lutego i piątek 28 lutego przenosinami, Wydział Architektury oraz Biuro ds. Budownictwa w tych dniach będą pracowały w ograniczonym zakresie w dotychczasowej siedzibie w Ratuszu, starając się w miarę możliwości zapewnić ciągłość pracy.

Przepraszamy mieszkańców za wszelkie utrudnienia wynikające z przenosin i prosimy o wyrozumiałość.