Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

W Urzędzie Miejskim w Łomży podpisano umowę na rewitalizację Starego Rynku. Główne prace wykona firma Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o. ze Strzegomia. Cała inwestycja wraz z pracami archeologicznymi będzie kosztować blisko 6,7 mln zł, z czego około 5,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- Dala nas będzie to kolejne wyzwanie, któremu postaramy się sprostać – mówi Dariusz Pylak prezes Granit Sp. z o.o. Dodaje, że jego firma ma już w dorobku realizację wielu takich przedsięwzięć w kraju, a obecnie wykonuje wymianę nawierzchni peronów na Dworcu Głównym w Rzeszowie. - Zależy nam na dobrej współpracy z Miastem Łomża – podkreśla.

Stary Rynek w Łomży ma zmienić całkowicie swoje oblicze. Powstanie tam posadzka z granitu, fonatanna, postument pod pomnik Księcia Janusza I. Plac będzie miał również rys historyczny, bo wyeksponowane mają być na nim dawne fundamenty średniowiecznego Ratusza.

- Rewitalizacja ma przyczynić się do zwiększenia jego atrakcyjności. Przebudowany Stary Rynek może stać się centrum wydarzeń i miejscem spotkań łomżyniaków oraz przyjeżdżających do Łomży osób – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski, który podpisał umowę wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Garlickim, odpowiadającym za sprawy inwestycyjne w mieście.

Prace nad jego rewitalizacją ruszą pod koniec lutego, a ich zakończenie planowane jest na połowę przyszłego roku. Jednak jak zapewnił prezes Dariusz Pylak, zakończenie całej inwestycji będzie możliwe nawet jeszcze w tym roku.