Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Czujnik jakości powietrza zamierza bezpłatnie przekazań samorządowi miasta firma SMOG CONTROL Sp. z o.o. współpracująca z Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową. Wcześniej cztery tego typu urządzenia ŁSM w Łomży zainstalowała na zarządzanych przez siebie budynkach mieszkalnych. Decyzją prezydenta, miejsce zamontowania kolejnego czujnika spośród pięciu propozycji wybiorą mieszkańcy w głosowaniu internetowym.

W staraniach o czystsze powietrze w Łomży władze samorządowe podejmują różne działania. – W budżecie miasta wygospodarowaliśmy środki na wymianę palenisk domowych na bardziej ekologiczne, modernizujemy także naszą ciepłownię oraz przygotowujemy się na zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej. W okresie letnim tworzymy łąki kwietne, które pochłaniają więcej smogu niż klasyczne trawniki – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Urządzenie ma przede wszystkim spełniać funkcję informacyjną o jakości powietrza w danym momencie. Wyniki, według norm zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia, publikowane są na stronie internetowej www.smogcontrol.eu/mapa/smog.html wraz z pomiarem temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. – Dotychczas czujniki zamontowaliśmy na budynkach mieszkalnych przy ul. Senatorskiej 3A, Słowackiego 3, Prusa 23, Kołłątaja 4. SMOG CONTROL zaoferowała zainstalowanie w Łomży jednego czujnika bezpłatnie. Proponujemy, aby miejscem montażu był obiekt zarządzany przez Miasto – informuje Wojciech Michalak, prezes Zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży dodając, że wcześniej na terenie naszego miasta znajdowała się tylko jedna stacja pomiaru jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Do 14 lutego mieszkańcy mogą wybrać kolejną lokalizację spośród następujących propozycji:
- Baza MPK (ul. Spokojna)
- Przedszkole Publiczne nr 2 (ul. Polowa)
- Przedszkole Publiczne nr 8 (ul. Studencka)
- Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Piękna)
- Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Polna)
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony www.lomza.pl i potrwa do godz. 12:00 14 lutego br. Po wyborze lokalizacji czujnik zostanie zamontowany w ciągu 7 dni.