Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zorganizowało drugie już spotkanie w ramach cyklu spotkań zawodoznawczych dla młodzieży, pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. W dniu dnia 10 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie, pt. „Zawody ochrony zdrowia”, obejmujące zawody: ratownika medycznego, pielęgniarki, kosmetyczki, trenera i dietetyka.

Do siedziby ŁCRE przybyli wraz z opiekunami uczniowie z klas VIII i VII łomżyńskich szkół podstawowych (SP1, SP2, SP4, SP7, SP9, SP10). Dowiedzieli się o predyspozycjach do wykonywania danego zawodu, wskazaniach i przeciwskazaniach zdrowotnych, ścieżce kariery oraz wadach i zaletach zawodów ochrony zdrowia. Mogli także obejrzeć sprzęt ratowniczy oraz karetkę Grupy Ratowniczej NADZIEJA służącą do transportu osób chorych. Dietetycy z PWSIiP wykonywali BMI - analizę składu ciała z omówieniem wyników, kosmetolożki z Gabinetu COSMEO robiły badanie komputerowe - diagnostykę skóry zakończoną konkursem, pielęgniarka z łomżyńskiego szpitala przekazywała praktyczne wskazówki dotyczące niełatwej pracy w tym zawodzie, a trener z KOFI SPORT przekazał, jak zadbać o zdrowie rozwijając pasje sportowe.
- Mamy nadzieję, że prezentacja profesji związanych z ochroną zdrowia stanie się inspiracją dla młodzieży przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej – powiedział Maciej Listowski, dyrektor ŁCRE.

Doradcy zawodowi ŁCRE serdecznie dziękują za odpowiedź na zaproszenie i współpracę Instytucjom:
• Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
• Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
• Grupa Ratownicza NADZIEJA
• Gabinety Kosmetyczne COSMEO
• Kofi Sport


tekst i foto: doradcy zawodowi ŁCRE