Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

W dniu 13 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się V Forum Aktywności Osób Starszych. Wzięło w nim udział 160 osób z różnych miejsc naszego województwa, w tym liczna grupa łomżyńskich seniorów. W spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło.

Celem forum była wymiana doświadczeń i ukazanie różnych ciekawych form działań aktywizujących i edukacyjnych w środowiskach senioralnych. Odbyła się także debata oksfordzka na temat roli działalności aktywnych seniorów na zmiany lokalnych społeczności. Wskazywano, że seniorzy to potencjał, siła i doświadczenie życiowe, które umiejętnie wykorzystane przez lokalne władze dają wymierne efekty. Łomżyńscy seniorzy podkreślali otwartość prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego na sprawy osób starszych, który wsłuchuje się w ich postulaty mające na celu poprawę życia seniorów. Podczas Forum odbyło się także podsumowanie konkursu fotograficznego pt. "Podlaskie ślady - człowiek, miejsce, kultura" oraz prezentacja nadesłanych prac.
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów Grażyna Czajkowska zaprosiła wszystkich do Łomży na VI Forum Aktywności Osób Starszych, które planowane jest w październiku 2020 roku.


tekst: Danuta Waśko, Podlaska Redakcja Seniora Łomża