Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

761 studentów pierwszego roku zainaugurowało uroczyście rok akademicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. – Od ponad piętnastu lat, od początku istnienia PWSIiP, a nawet wcześniej, gdy dopiero krystalizowała się wizja publicznej uczelni zawodowej w Łomży, oczywiste było, że ma ona swoją konkretną misję do spełnienia: przeciwdziałanie degradacji miasta, przyciąganie do Łomży młodych, ambitnych ludzi. To tylko niektóre z celów, które nam przyświecają – mówił rektor uczelni, profesor Dariusz Surowik.

Zanim wybrzmiało radosne Gaudeamus Igitur, rektor „Państwówki” przypomniał, że dla społeczności akademickiej ostatnie miesiące były czasem wielu przekształceń: dwa lata temu dokonała się zmian struktury organizacyjnej uczelni (powstały wydziały), ubiegły rok to adaptacja do wyzwań nowej ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce, a ten obecny wiąże się z koniecznością wdrożenia ministerialnych zapisów. Rektor podkreślał, że środowisko akademickie Łomży sprostało tym wyzwaniom. – Uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach, konferencjach i szkoleniach dedykowanych nowym horyzontom polskiej nauki. Nie byliśmy bierni, forsowaliśmy rozwiązania korzystne dla publicznych uczelni zawodowych. Placówki, które należą do tego grona, zainicjowały formalną współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu. Zamierzamy ścisłej i skuteczniej powiązać praktyczne kształcenie z gospodarką, aby świat nauki nie był hermetyczny, a aplikacyjne prace dyplomowe naszych absolwentów nie lądowały na zakurzonych półkach, ale znalazły zastosowanie w wielu branżach i firmach – mówił profesor Dariusz Surowik. – Jest to bardzo realne wyzwanie. Przypomnę, że w ostatnich dniach w konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu w kategorii „innowacje w przemyśle”, praca magisterska naszej absolwentki pani Ewy Wnuk zajęła pierwsze miejsce, a praca inżynierska naszego absolwenta, pana Juliana Skowrońskiego, trzecie. Na gali wręczania nagród pojawiła się szansa na skomercjalizowanie, przez kieleckie Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA”, zaprojektowanego przez pana Juliana automatycznego robota. To pokazuje jak ważne są inicjatywy, które na światło dzienne wyciągają pomysłowość, kompetencje młodych ludzi – dodawał rektor. Poinformował także gości uroczystości, że obecnie uczelnia realizuje projekty z zewnętrznym finansowaniem, których zsumowany budżet opiewa na ponad dwadzieścia milionów złotych. – Dzięki tym funduszom doposażamy uczelnię w sprzęt, pomoce dydaktyczne, realizujemy certyfikowane kursy i szkolenia dla kadry i studentów, tworzymy platformy e-learningowe, aby spełnić oczekiwania pracujących studentów.

Słów rektora o akademickich ambicjach z uwagą słuchała Martyna Chojnowska, studentka pierwszego roku studiów uzupełniających z administracji, która chwilę później ślubowała na scenie na Sztandar Uczelni, że będzie przestrzegać praw i obowiązków akademickich. – Kończyłam w PWSIiP studia licencjackie, to wspaniała uczelnia, kompetentni wykładowcy, dlatego ponownie tu jestem i czekam na to, co dobrego przyniesie mi najbliższy czas – mówiła.

Medale i odznaczenia

Podczas uroczystości wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski, wręczył naukowcom z uczelni, przyznane przez Prezydenta RP i Ministra Edukacji Narodowej, medale i odznaczenia. Najwyższe z nich, Srebrne Krzyże Zasługi, otrzymali: profesor Krystyna Leszczewska i profesor Robert Charmas. Brązowe Krzyże Zasługi Prezydent RP nadał profesor Sylwii Chojnowskiej i doktor Jolancie Boryszewskiej. To odznaczenia nadawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom.

Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę. Medal złoty otrzymali: profesor Romuald Kotowski, Małgorzata Góralczyk, Ewa Sieniawska. Srebrny: profesor Elżbieta Biller, dr Aneta Wiktorzak, Leszek Laskowski. Brązowy: dr Magdalena Forfa, Danuta Zysk, Anna Bagińska, Natalia Cholewicka.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: profesor Mieczysław Obiedziński, profesor Marek Gawrysiak, Beata Jankowska.

Medal Komisji Edukacji Narodowej został pośmiertnie przyznany pani dr Alinie Szepelskiej. Śp. dr Alina Szepelska była autorską wielu publikacji naukowych, członkinią m.in. Narodowego Forum Doradztwa Kariery, nauczycielem akademickim, doradcą zawodowym, ekspertem Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży, ale przede serdeczna Koleżanką społeczności akademickiej. Medal KEN odebrała córka przedwcześnie zmarłej wykładowczyni, Ada Szepelska.

Wykład inauguracyjny pt. „Studia wyższe wobec wyzwań gospodarki w Polsce” wygłosił profesor Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a oprawę muzyczną ceremoniału akademickiego zapewnił Chór Kameralny Amici pod kierunkiem Anny Kurowskiej i auspicjami Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych. W części artystycznej wydarzenia wystąpili zapowiedziani przez Mirosława Dziewę, Dyrektora Artystycznego Novum Jazz Festivalu: Nema Rae i Maciej Olesiński. Neema Rae to wokalistka i skrzypaczka, absolwentka klasy wokalistyki jazzowej oraz klasy skrzypiec bydgoskiej Akademii Muzycznej, laureatka wielu festiwali, między innymi: I miejsce na 22 Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków (Włochy). Brała udział w licznych kursach wokalnych pod kierunkiem takich osób jak Hubert Noé, Roger Treece, Brian Fentress. Aktywnie działa na krajowej scenie muzycznej, wielokrotnie występowała na deskach Filharmonii Pomorskiej. Współpracuje także, jako solistka, z orkiestrą kameralną Accademia dell’Arco. Maciej Olesiński to z kolei znakomity gitarzysta, wokalista, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie gitary jazzowej Piotra Olszewskiego. Oprócz licznych występów w Grupie D-Tonacja, współpracuje m. in. z Filharmonią Pomorską, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Józefem Eliaszem i Fundacją Eljazz.


tekst i foto: PWSIiP