Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

W dniach 7-13 października obchodzony jest Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Motywem przewodnim w tym roku jest hasło zaproponowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji "Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją". - Ten temat zachęca też nas "poradniaków" do refleksji nad tym, jak możemy odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli osób które pozostają z nami w kontakcie i opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu – mówi Joanna Truszkowska, wicedyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji dr. Poradni Psychologiczo – Pedagogicznej nr 2 w Łomży.

Wydaje się, że problematyka dysleksji jest doskonale wszystkim znana, w praktyce okazuje się jednak, że zazwyczaj jest to wiedza powierzchowna, jest w niej wiele nieścisłości i sprzeczności.

Wiedza o tym, czym jest dysleksja, jak ją rozpoznawać i jej przeciwdziałać oraz jak pracować z dziećmi z dysleksją rozwojową jest potrzebna nie tylko nauczycielom, ale również rodzicom, by rozumieli potrzebę wspólnych działań.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 zaprasza na konsultacje indywidualne wszystkich, którzy chcieliby poznać szerzej problem dysleksji, a także nauczyć się podejmować działania służące jej przezwyciężaniu. - Odpowiemy m.in. na pytania i wątpliwości dotyczące dostosowywania wymagań edukacyjnych, metod pracy z uczniem dyslektycznym oraz trudności emocjonalnych dzieci z dysleksją – informuje wicedyrektor Joanna Truszkowska.

Dysleksji nie da się całkowicie zapobiec, ale można znacznie złagodzić jej konsekwencje. Dzięki większej świadomość dysleksji jest możliwe dostrzeżenie w porę objawów ryzyka i wczesna pomoc terapeutyczna - ćwiczenia korekcyjne (ćwiczenie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych) i kompensacyjne (ćwiczenie funkcji niezaburzonych po to, by stały się wsparciem dla zaburzonych lub aby mogły je w razie potrzeby zastąpić). Istotne jest też dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia.

W najbliższych tygodniach pracownicy poradni przeprowadzą badania przesiewowe ryzyka dysleksji wśród uczniów klas I łomżyńskich szkół podstawowych.

Dzięki badaniom przesiewowym nauczyciel i rodzic otrzymają orientacyjną wskazówkę pozwalającą określić, które dzieci powinny być skierowane na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole, a które na pogłębione specjalistyczne badania psychologiczno-pedagogiczne na terenie poradni. Dzieciom o stosunkowo niewielkich trudnościach w nauce wystarczy pomoc rodziców i współpracującego z nimi nauczyciela. Natomiast uczniowie, którzy wymagają indywidualnej i jeszcze bardziej pogłębionej pomocy, mogą uczęszczać na terapię w poradni.

Publikacje i materiały rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji:
www.ptd.edu.pl/publikacje.html
www.ptd.edu.pl/materialydopobrania.html


tekst: Małgorzata Dąbrowska/ŁCRE