Wsparcie dla NGO
Uczestnicy szkolenia
Trwa realizacja projektu pn. "Doradztwo i pomoc dla NGO - źródła finansowania dla organizacji pozarządowych nie tylko z samorządu oraz wsparcie prawne!" Inicjatywa Stowarzyszenia DA SIĘ została dofinansowana ze środków finansowych Urzędu Miejskiego w Łomży.

Projekt jest odpowiedzą na niską aktywność organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z Łomży w pozyskiwaniu środków finansowych z konkursów ogólnopolskich np. FIO, ASOS, PROO. - Ważne jest, żeby organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej pozyskiwały środki finansowania swojej działalności nie tylko z samorządu terytorialnego. Skuteczne ubieganie się o granty w ogólnopolskich konkursach wymaga umiejętności pisania projektów w oparciu o wniosek oraz dokumentację konkursową. To często jest barierą dla organizacji, które nie potrafią przełożyć swoich pomysłów i planów na metodologię projektową – opowiada Magdalena Kamińska, prezes Stowarzyszenia DA SIĘ.

- Projekt został podzielony na trzy działania. Pierwsze z nich to grupowe spotkania przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznych. Drugi składa się z indywidualnego doradztwa dla "społeczników", którzy otrzymają pomoc w aplikowaniu o środki finansowe z ogólnopolskich grantów. Ostatnim działaniem jest doradztwo – dodaje Tomasz Wróblewski, kierownik OWES w Łomży i członek Stowarzyszenia DA SIĘ.

Rozwój NGO i przedsiębiorstw społecznych

- Istotą rozwoju przedsiębiorczości społecznej i jak III sektora w Łomży jest tworzenie narzędzi, które ułatwią funkcjonowanie podmiotów społecznych. Biorąc udział w szkoleniu mogłam podnieść swoją wiedzę na temat źródeł finasowania działalności społecznej spółdzielni socjalnych – mówi prezes spółdzielni socjalnej "Alexis" Barbara Duda, dodając, że rozwiązania innowacyjne projektu to świadczenie "usługi" doradztwa indywidualnego.

- Dla mnie ważne jest to, że są realizowane projekty, które zwiększają kompetencje organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych; mogłam w szczególności dowiedzieć o nowych projektach jakie zaproponował Narodowy Instytut Wolności. W przyszłości będziemy chcieli aplikować w konkursie PROO podkreśla Agnieszka Runo – Łada, prezes spółdzielni socjalnej "Łomżanka".

- Projekt ma charakter pilotażowy na podsumowanie przyjdzie czas. Tam, gdzie widzimy „usterki” chcemy modyfikować nasze działania, a to co się okazało mocną stroną projektu będziemy chcieli wzmocnić – podsumowuje Magdalena Kamińska. Dodaje, że jej stowarzyszenie nadal chce współpracować z Urzędem Miejskim w Łomży w celu wypracowania nieszablonowych rozwiązaniań dla III sektora.