Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Linguo oraz Fundacja „L” stworzyły wspólnie projekt "Mummy&Me" – bezpłatny kurs języka angielskiego dla młodych mam przebywających na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych i opiekunów małych dzieci. Skierowany on był do kobiet, które chciały poświęcić więcej uwagi sobie i swojemu rozwojowi oraz do mam pracujących w domu, które chciały zmienić swoją codzienną rutynę. Projekt, współfinansowany w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 r., trwał od lutego do maja br., a w jego podsumowaniu i zakończeniu udział wziął zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski.

Kilkanaście tygodni nauki, ponad 20. uczestników, w tym 10. mam z dziećmi, 20. godzin języka angielskiego oraz 3. spotkania z psychologiem – to podsumowanie pierwszej edycji projektu „Mummy&Me”. - Młode mamy brały udział w projekcie razem ze swoimi pociechami, którym zapewnialiśmy opiekę. Zajęcia językowe prowadzone były przez lektorów ze szkoły językowej Linguo i odbywały się w kameralnej grupie, z aktywnym udziałem wszystkich mam – podkreśla Ewa Pawelczyk, koordynator projektu w Fundacji „L”. - W tym czasie dzieci bawiły się pod naszą opieką w sąsiedniej sali w edukacyjne zabawki i tablicę multimedialną, lub towarzyszyły mamom osłuchując się z brzmieniem języka angielskiego – dodaje Ewa Pawelczyk.

Oprócz edukacyjnej roli tych spotkań, "Mummy&Me" było też miejscem wymiany poglądów na temat rozwoju dzieci. W trakcie projektu odbywały się warsztaty z psychologiem, który przybliżał mamom temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu, gier, social mediów i telefonów komórkowych w procesie wychowawczym.

- Zainteresowanie "Mummy&Me" było bardzo duże i widzimy, że jest to ważny projekt dla mieszkańców miasta. Dyskusje z młodymi mamami zainspirowały nas do tego, by podjąć prace nad stworzeniem internetowej platformy dla młodych mam z Łomży i okolicy – powiedział Sebastian Jaworowski, założyciel Fundacji „L” i współwłaściciel szkoły językowej Linguo, wyrażając jednocześnie chęć organizacji kolejnej edycji „Mummy&Me” przy udziale Urzędu Miejskiego w Łomży.