Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

We wtorek 16 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom zanieczyszczenia powietrza w Łomży. Publiczna debata pn. „Smog w mieście – zagrożenia i przeciwdziałanie” zorganizowana została przez Łomżyńskie Towarzystwo Ekologiczne “Ekosfera Doliny Narwi” przy współpracy z LOT Ziemia Łomżyńska oraz wsparciu ZGO sp. z o.o. Wydarzenie odbyło się pod patronatem prezydenta Łomży.

W spotkaniu jako prelegenci udział wzięli: Dominik Polesiński - naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Białymstoku, Piotr Siergiej – ekspert i rzecznik z Polskiego Alarmu Smogowego oraz dr Katarzyna Paździor – Falkowska, specjalista w dziedzinie pulmonologii i alergologii. Uczestnicy debaty mieli okazję zapoznać się z ostatnimi wynikami pomiarów jakości łomżyńskiego powietrza, jak również wysłuchać prezentacji dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z wysoką zawartością w powietrzu pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz czynnika kancerogennego, jakim jest bezo(a)piren.


tekst: ŁTE "Ekosfera Doliny Narwi"