Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Łomży. Jej zadaniem jest doradzanie prezydentowi w sprawach przedsiębiorczości, ale również integracja środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych. Rada ma też uczestniczyć w opracowaniu strategii działań mających na celu dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W jej pierwszym posiedzeniu udział wzięło osiemnastu przedsiębiorców oraz ośmiu członków działającej przy niej Rady Ekspertów.

Prezydent Mariusz Chrzanowski przypomniał to, co udało się osiągnąć dzięki współpracy ze Społecznym Forum Gospodarczym w ubiegłej kadencji. - Efektem tej pracy są m.in. śniadania biznesowe, które zostały rozpoczęte w 2017 r. i są nadal kontynuowane. Jest to ważne forum wymiany informacji pomiędzy biznesem a administracją oraz miejsce poznania i nawiązywania współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami. Ważna jest promocja lokalnych przedsiębiorców poprzez konkurs Łomżyńskie Anioły Biznesu. Podczas dwóch dotychczasowych edycji zostało nagrodzonych wiele firm łomżyńskich, które poprzez swoją działalność i osiągnięcia przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i promocji miasta. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno przedsiębiorców, jak również instytucji otoczenia biznesu nie tylko lokalnych, lecz też regionalnych – powiedział Mariusz Chrzanowski informując, że Białostocka Izba Przemysłowo Handlowa zgłosiła ten konkurs do Podlaskiej Marki Roku 2019. Prezydent przypomniał również, że podczas spotkań forum podnoszony był temat konieczności przygotowania miasta w związku z powstającą Via Baltica. Wypracowany został Program Rozwoju Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes” z pakietem ulg dla biznesu. Na koniec swojego wystąpienia podziękował wszystkim obecnym przedsiębiorcom za ich zaangażowanie i udział w pracach Rady. Wyraził również nadzieję, że wspólna praca przyczyni się do integracji środowiska przedsiębiorców oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy miasta.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki podkreślił, że władzom miasta zależało na utworzeniu Rady Gospodarczej, która byłaby reprezentantem środowiska przedsiębiorców. Jej zarząd będzie głosem przedsiębiorców przy tworzeniu i wypracowywaniu przez Urząd Miejski różnych projektów i przedsięwzięć. - Chcemy, aby Zarząd Rady Gospodarczej wraz z prezydentem reprezentował Miasto podczas spotkań z inwestorami. Ponadto Rada ma nie być „tubą pochwalną” prezydenta, tylko ciałem doradczym i opiniodawczym, jak również inicjować zadania, które powinny być realizowane z korzyścią dla rozwoju biznesu w mieście – mówił odpowiedzialny za sprawy gospodarcze zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. Podkreślił, że oczekuje również uwag krytycznych, ale ta krytyka powinna być konstruktywna.

W spotkaniu uczestniczył również wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Borysewicz, który zapowiedział chęć wspierania działań przedsiębiorców na forum Rady Miejskiej. - Zapewniam pomoc w przygotowaniu uchwał zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców – mówił Maciej Borysewicz, życząc wszystkim owocnej pracy i sukcesów, które przełożą się na rozwój miasta.

W trakcie spotkania odbyły się również wybory Zarządu Rady Gospodarczej. Jej przewodniczącym został Stanisław Kaczyński, a skład uzupełnili wiceprzewodniczący Wojciech Babiński, Robert Bagiński i Tomasz Rogala. – Mamy wiele pomysłów, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego miasta. Jestem również przekonany, że tendencję spadkową liczby mieszkańców miasta można odwrócić, co będzie jednym z głównych celów pracy naszej Rady w tej kadencji – zapowiedział Stanisław Kaczyński, prosząc wszystkich członków o przesłanie propozycji tematów, którymi Rada Gospodarcza powinna się zająć na kolejnych spotkaniach. Jej następne posiedzenie planowane jest w maju br.