Starosta Szabłowski na konferencji samorządowców w sprawie CPK
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbyło się ważne spotkanie samorządowców z regionu, dotyczące planów budowy nowego połączenia kolejowego. Dyskusje skoncentrowały się na konieczności poprawy komunikacji i rozwoju północno-wschodnich województw Polski. Spotkanie zaowocowało przygotowaniem petycji do rządu, która ma na celu wsparcie rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie.

Spotkanie samorządowców w Ostrołęce

Starosta Łomżyński, Lech Marek Szabłowski, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Wicestarostę Ostrołęckiego Artura Kozłowskiego. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy z województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem spotkania było omówienie planów rządu dotyczących budowy połączenia kolejowego CPK-Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Giżycko oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Kontekst decyzji i opinie lokalnych liderów

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski podkreślił, że decyzja rządu premiera Donalda Tuska o wykluczeniu regionu z planów komunikacyjnych mogłaby prowadzić do izolacji północno-wschodniej Polski. "Wobec decyzji, jaka została podjęta przez rząd premiera Donalda Tuska, zostaniemy regionem wykluczonym komunikacyjnie jeśli chodzi o kolej" – stwierdził starosta, zwracając uwagę na potrzebę rewitalizacji linii kolejowych i lepszego dostępu do Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz stolicy kraju.

Znaczenie połączenia kolejowego dla rozwoju regionu

Lech Marek Szabłowski zwrócił uwagę na znaczenie nowego połączenia kolejowego dla rozwoju regionu, szczególnie w kontekście gospodarki rolniczej, turystyki oraz ochrony środowiska. Podkreślił również wcześniejsze inicjatywy samorządu województwa podlaskiego dotyczące rewitalizacji linii kolejowych, które miały na celu uruchomienie ruchu pasażerskiego na trasie Białystok-Śniadowo-Łomża-Ostrołęka. "Chodzi nam o dobry dostęp do CPK, do stolicy. Oznacza to przede wszystkim rozwój regionu, przy wykorzystaniu wszelkich walorów gospodarczych" – dodał starosta.

Historia walki o utrzymanie infrastruktury kolejowej

Starosta przypomniał także o wcześniejszych staraniach lokalnych samorządów, parlamentarzystów oraz przedsiębiorców, które zapobiegły likwidacji torów na trasach Śniadowo-Łomża i Śniadowo-Łapy. "Stanęliśmy wtedy – samorządowcy z udziałem parlamentarzystów, przedsiębiorców z naszego terenu – zdecydowanie w obronie kolei. PKP wycofało się z tego pomysłu, dzięki czemu dzisiaj możemy te linie rewitalizować, a nie musimy budować ich na nowo" – powiedział Szabłowski.

Efekty spotkania i dalsze kroki

Spotkanie w Ostrołęce zakończyło się przygotowaniem petycji, która zostanie skierowana do Premiera RP Donalda Tuska oraz Ministrów Obrony i Infrastruktury. Dokument ma na celu wsparcie budowy połączenia kolejowego, które jest kluczowe dla dalszego rozwoju regionu i poprawy jego dostępności komunikacyjnej.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Łomży