Rekordowe wsparcie na modernizację ogrodów działkowych w Łomży
Łomżyńskie ogrody działkowe przechodzą znaczące modernizacje dzięki rekordowemu wsparciu finansowemu. W tym roku prezydent Mariusz Chrzanowski przyznał dotacje o łącznej wartości 40 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na unowocześnienie infrastruktury ogrodowej.
  1. 40 tysięcy złotych na modernizacje ogrodów.
  2. Prace obejmują m.in. wymianę rozdzielnic elektrycznych.
  3. Modernizacja sieci monitoringu wizyjnego.
  4. Dotacje przyznawane od 2019 roku.

W mieście znajdują się cztery ogrody działkowe, w których mieści się ponad 1200 działek. Codziennie odwiedzają je tysiące mieszkańców, dla których działki stanowią istotny element codziennego życia oraz miejsce relaksu. Aby zapewnić im jak najwyższy komfort korzystania z tych przestrzeni, ogrody te są regularnie modernizowane.

ROD im. Jakuba Wagi otrzyma 7 tysięcy złotych na kontynuację modernizacji sieci elektrycznej, która trwa od 2019 roku. Prezes ogrodu, Zbigniew Bronowicz, we wniosku o dotację podkreślił: Ze względu na zły stan techniczny rozdzielnic elektrycznych zaistniała pilna potrzeba wymiany kolejnych dwóch takich urządzeń.

Podobne inwestycje planowane są w ROD „Grobla” oraz w ogrodzie „Aster” przy ul. Fortecznej, gdzie zmodernizowane zostanie przyłącze elektryczne i wymieniona główna rozdzielnica w budynku hydroforni.

W ogrodzie „Wiarus” natomiast zaplanowano modernizację sieci monitoringu wizyjnego. Prezes ogrodu, Piotr Kosiński, wyjaśnia: Zainstalowane kamery zwiększą poziom bezpieczeństwa naszych działek i pozostawionych aut na parkingach. Będą także działały jako ostrzeżenie i przestroga dla wandali, gdyż zmodernizowany monitoring pozwoli w szybkim ustaleniu sprawców wandalizmu.

Od 2019 roku miasto przeznaczyło na cele remontowo-modernizacyjne ogrodów działkowych blisko 120 tysięcy złotych. Fundusze te znacząco przyczyniły się do poprawy infrastruktury i komfortu użytkowników tych terenów. Wsparcie finansowe od miasta jest nieocenione dla dalszego rozwoju i utrzymania wysokiego standardu ogrodów działkowych.


Opierając się na: UM w Łomży