Statystyki, jeśli chodzi o pracę pielęgniarki w opiece długoterminowej, nie są obiecujące. Aż 61% z nich myśli o zmianie aktualnego miejsca pracy. 58% skarży się na nadmierne obciążenie obowiązkami. Czy to oznacza, że zawód pielęgniarki odchodzi do lamusa? Jest wręcz przeciwnie! Osób, które decydują się pracować w służbie zdrowia i pomagać chorym na oddziałach szpitalnych, w klinikach, przychodniach i ośrodkach opiekuńczo-leczniczych potrzeba bardziej niż kiedykolwiek.

Oferujemy stabilne zatrudnienie w jednej z najbardziej znanych placówek na Śląsku. Forma zatrudniania, na jaką się zdecydujesz, zależy tylko od Ciebie — może to być umowa o pracę lub zlecenie.

Zatem jeśli czujesz, że Twój zawód to misja niesienia wsparcia osobom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym, podejmij u nas pracę!,

Praca dla pielęgniarek w opiece długoterminowej domowej

Pielęgniarka w opiece długoterminowej — swoją pracą wspiera chorych!

Zawód pielęgniarki w opiece domowej, wbrew obiegowym opiniom, to jedna z najważniejszych funkcji w opiece nad osobą starszą lub niepełnosprawną. Dobrze, że podejście do pracy na tym stanowisku wciąż się zmienia. Na przykład w Szwecji pielęgniarka nie wypełnia jedynie poleceń zwierzchnika. Jej obserwacje są cenne dla lekarzy — nierzadko konsultuje ona z nimi dalsze leczenie pacjenta.

Na czym w skrócie polega Praca Pielęgniarki w Opiece Domowej Długoterminowej?

Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu skierowana jest do pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby, którzy pozostają w swoim domu i nie wymagają hospitalizacji. Ci pacjenci potrzebują systematycznej i intensywnej opieki świadczonej w warunkach domowych, zarówno ze strony rodziny, opiekunów, jak i pielęgniarki.

W ramach długoterminowej opieki pielęgniarka powinna świadczyć różnorodne usługi. Obejmują one leczenie ran i odleżyn, zmianę opatrunków, wymianę cewników, podawanie leków, podłączanie kroplówek oraz wykonywanie zastrzyków. W sytuacjach wymagających tego, pielęgniarka może asystować przy pionizacji pacjenta, przeprowadzać z nim ćwiczenia oddechowe i ogólnousprawniające. Ponadto, zgodnie z uprawnieniami, może przepisywać pewne leki, wystawiać skierowania na badania oraz zlecać środki medyczne, takie jak pieluchomajtki czy wózki inwalidzkie.

Kurs kwalifikacyjny? To za mało, aby pracować na stanowisku pielęgniarki!

Aby zostać pielęgniarką, wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa. Zgodę na wykonywanie zawodu wydaje okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

Żeby uzyskać zatrudnienie jako pielęgniarka w opiece domowej długoterminowej należy ukończończyć specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie:

  • opieki długoterminowej,
  • pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
  • pielęgniarstwa zachowawczego,
  • pielęgniarstwa rodzinnego,
  • pielęgniarstwa środowiskowego,
  • pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,
  • pielęgniarstwa geriatrycznego,
  • pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
  • W opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie,
  • Ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Empatia, opanowania i wysoka kultura osobista — jakimi cechami powinna wykazać się pielęgniarka?

Doświadczenie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki to nie wszystko, choć dla pielęgniarki starającej się o umowę o pracę, stanie się ono dodatkowym atutem. Stanowisko pielęgniarki wymaga takich cech charakteru jak empatia (pracuje zarówno z chorymi dziećmi, jak i osobami starszymi), komunikatywność, cierpliwość, opanowanie i umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Nasze Centrum Medyczne BetaMed oferty pracy kieruje do osób, dla których liczy się stabilność zatrudnienia — umowa o pracę, zlecenie, kontrakt. Zatrudnimy pracownika, który do swojego zawodu podchodzi z misją — pragnie pomagać innym i wspierać ich w chorobie.

Umowa o pracę to nie jedyne benefity, jakie proponujemy. U nas możesz liczyć na doskonałą atmosferę pracy, zgrany zespół okolicznościowe, upominki.

Nie wahaj się zatem, tylko aplikuj do nas! Być może czekamy właśnie na Ciebie?