W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się szkolenie o prawach osób zatrzymanych. Uczestniczyli w nim głównie funkcjonariusze, którzy w codziennej służbie nadzorują zatrzymania i doprowadzenia podejrzanych czy poszukiwanych osób. Głównym tematem spotkania były prawa osób pozbawionych wolności w świetle obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych. Była to również okazja, aby poruszyć prawa tych osób w wymiarze etyki zawodowej policjanta.

Podlascy policjanci, którzy w codziennej służbie nadzorują zatrzymania i doprowadzenia podejrzanych czy poszukiwanych osób, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie poświęcone było standardom ochrony praw osób pozbawionych wolności w oparciu o przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, a także orzecznictwo sądów i trybunałów. Zaprezentowane zostały także przykłady pozytywnych praktyk zaobserwowanych w trakcie wizytacji kontrolnych, jakie w zakresie swoich zadań wykonują przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. W omawianą problematykę włączył się także Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ds. Ochrony Praw Człowieka, który przedstawił temat dotyczący praw osób zatrzymanych we współczesnym kontekście i wymiarze etyki zawodowej policjanta. Natomiast funkcjonariusz z wydziału konwojowego omówił sposób dokumentowania czynności wykonywanych z osobą pozbawioną wolności.

To już kolejna odsłona cyklu szkoleń z zakresu ochrony praw osób pozbawionych wolności organizowanych przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ds. Ochrony Praw Człowieka.

  • Policjanci na szkoleniu
  • Policjanci na szkoleniu
  • Policjanci na szkoleniu
  • Policjanci na szkoleniu
  • Policjanci na szkoleniu
  • Policjanci na szkoleniu
  • Policjanci na szkoleniu
  • Kobiety zza biurkiem
  • Kobiety zza biurkiem