„Tutlo dla Szkół” - podsumowanie projektu w „piątce”
Przejdź do fotogalerii
  • „Tutlo dla Szkół” - podsumowanie projektu w „piątce”
  • „Tutlo dla Szkół” - podsumowanie projektu w „piątce”
  • „Tutlo dla Szkół” - podsumowanie projektu w „piątce”
  • „Tutlo dla Szkół” - podsumowanie projektu w „piątce”
  • „Tutlo dla Szkół” - podsumowanie projektu w „piątce”
W Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży odbyło się podsumowanie projektu pn. „Native speaker w każdej szkole”. W ramach programu uczniowie klas IV - VIII bezpłatnie rozwijali swoje umiejętności językowe pod okiem native speakera języka angielskiego. Najbardziej zaangażowani otrzymali darmowe stypendia w postaci trzymiesięcznych kursów z języka angielskiego. Podczas uroczystego podsumowania działań z rąk Prezydenta Miasta Łomży uczniowie odebrali symboliczne vouchery.

O tym jak ważna jest znajomość języków obcych mówił obecny na uroczystości prezydent Mariusz Chrzanowski, zachęcając dzieci i młodzież do odkrywania w sobie pasji do pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Za udział w projekcie dziękowali uczniom: dyrektor SP 5 Małgorzata Pietrusewicz, wicedyrektor placówki Magdalena Jakacka oraz Daniel Cieśla przedstawiciel „Tutlo”, którzy podkreślali ogromną aktywność uczniów, chęć zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Celem programu „Native speaker w każdej szkole”, w którym wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica jest wspieranie praktyki językowej uczniów. W ramach programu uczniowie klas IV - VIII bezpłatnie rozwijali swoje umiejętności językowe - w szczególności kompetencje mówienia. Efektem edukacyjnych działań było przełamywanie bariery językowe, rozbudzenie w uczniach pasji do nauki języków - także poprzez interakcje z przedstawicielami wielu kultur oraz wyrównywanie szans.

Ponadto, każdy z uczniów z klas IV - VIII otrzymał 3 bezpłatne lekcje z native speakerem do odbycia na platformie Tutlo. Realizując cel wyrównywania szans, Tutlo przekazała również szkole darmowe stypendia dla uczniów w postaci 3 miesięcznych kursów języka angielskiego.

W ramach działań promujących naukę języków obcych w dniach 8-12 maja w szkole ostał zorganizowany „Tydzień Języków Obcych”, podczas którego uczniowie w sposób ciekawy i niekonwencjonalny zapoznają się z bogactwem kulturowym krajów anglojęzycznych.

Wydarzenie podsumowujące projekt połączono z obchodami Dnia Unii Europejskiej. Na szkolnej uroczystości dominowały unijne barwy, a na jej rozpoczęcie i zakończenie wybrzmiała „Oda do radości” w wykonaniu uczniów SP 5, będąca oficjalnym hymnem UE.