Prezydent Łomży ogłosił konkursy na stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania związane z pełnieniem danej funkcji, swoje oferty mogą składać do 3 kwietnia br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

Szczegóły dotyczące konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

  • konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Łomży;
  • konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży;
  • konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży.