Czym jest wywłaszczenie nieruchomości i dlaczego do niego dochodzi?

Kiedy firma inwestuje w innym kraju, często ma to na celu wykorzystanie tańszej siły roboczej lub surowców. Jednak takie inwestycje są ryzykowne i zawsze istnieje możliwość, że strona zewnętrzna może wpłynąć na zdolność firmy do prowadzenia działalności zgodnie z planem. Kiedy tak się stanie, musisz zrozumieć, jakie masz prawa i jakie protokoły powinieneś zastosować, aby odzyskać swoją inwestycję. Wywłaszczenie nieruchomości to sytuacja, w której podmiot rządowy przejmuje własność nieruchomości na użytek publiczny, często za godziwym odszkodowaniem dla właściciela. Może to nastąpić z wielu powodów: budowy nowej infrastruktury, ochrony środowiska lub zasobów naturalnych, a czasem nawet z powodu niestabilności politycznej. Ten artykuł wyjaśni wszystko, co musisz wiedzieć o wywłaszczeniu nieruchomości, abyś był przygotowany, jeśli kiedykolwiek przydarzy się to Tobie i Twojej firmie.

Jaka jest prawna definicja wywłaszczenia nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości to przymusowe zabranie prywatnej własności przez rząd dla celów publicznych. Odszkodowanie wypłacane jest za wartość nieruchomości, która zwykle jest mniejsza niż jej wartość rynkowa z powodu wyższego ryzyka związanego z inwestycją. Wywłaszczenie odbywa się zazwyczaj poprzez ustawodawstwo.

Każdy kraj ma swoje własne zasady i przepisy dotyczące tego procesu. Innymi słowy, rząd może przejąć prywatną nieruchomość w celu uzyskania korzyści publicznych, takich jak budowa nowej autostrady lub linii kolejowej. Właściciel nieruchomości otrzymuje rekompensatę za wartość godziwą swojej inwestycji. Wywłaszczenie różni się od nacjonalizacji, gdzie rząd nabywa własność nieruchomości.

Wywłaszczenie i prawa własności

Prawo do posiadania własności jest podstawowym prawem człowieka, które jest chronione przez prawo międzynarodowe. Jest ono również ogólnie chronione przez prawo krajowe większości krajów. Chociaż rząd może ograniczyć korzystanie z własności, może ją zabrać tylko wtedy, gdy ma ku temu ważny powód. Chociaż wywłaszczenie nieruchomości jest ważne, istnieją zasady, których należy przestrzegać.

Rząd musi być transparentny co do powodów wywłaszczenia i zapewnić Ci sprawiedliwe odszkodowanie za utratę inwestycji. Wywłaszczenie różni się od zabrania przez rząd Twojej własności bez odszkodowania. Jeśli rząd tego nie zrobi, możesz wystąpić do sądu o odszkodowanie. Traktat jest umową pomiędzy dwoma lub więcej stronami. Umowa powinna być sporządzona z wyprzedzeniem i powinien określać, co zrobi rząd, jeśli zechce przejąć aktywa Twojej firmy.

Odszkodowania w sprawie o wywłaszczenie nieruchomości

Kiedy dochodzi do wywłaszczenia, ważne jest, abyś zrozumiał, do jakiej kwoty jesteś uprawniony w ramach odszkodowania. Może się to różnić w zależności od okoliczności towarzyszących wywłaszczeniu. Sprawy o wywłaszczenie nieruchomości są skomplikowane i mogą trwać latami. Musisz mieć silny zespół prawny i głębokie zasoby finansowe, aby zabrać rząd do sądu. Musisz udowodnić, że rząd zabrał twoją własność z ważnego powodu i że otrzymałeś odpowiednie odszkodowanie za utratę inwestycji. Jeśli nie masz traktatu w miejscu, rząd może zabrać swoje aktywa bez podania grosza. Jeśli jednak masz umowę, będzie ona określała, do czego jesteś uprawniony. Rząd będzie zobowiązany do zapłacenia ci tego, na co się zgodziłeś zgodnie z warunkami umowy.