Nabór uzupełniający do Oddziału Przysposobienia Wojskowego w
Przejdź do fotogalerii
Trwa nabór uzupełniający uczniów do Oddziału Przysposobienia Wojskowego (OWP) w IV Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Jego uczniowie poznają realia pracy w wojsku, bo zajęcia są realizowane we współpracy z 1. Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 13. Batalionem Lekkiej Piechoty w Łomży. Umiejętności i wiedza nabyte w trakcie nauki w OWP ułatwiają późniejszą aplikację do służb mundurowych.

Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej udzielono zezwolenia Miastu Łomża na utworzenie od dnia 1 września 2022 oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży. To druga taka oferta w regionie! Uczniowie już na etapie nauki w liceum biorą udział w szkoleniu z przygotowania wojskowego na poziomie teoretycznym i praktycznym (w tym zajęcia na poligonie wojskowym, zajęcia z samoobrony, strzelectwa sportowego, kurs pierwszej pomocy). Szkolenie składa się z 4 bloków tematycznych: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne, szkolenie z wybranych przepisów i kończy się obozem szkoleniowym w ostatniej klasie. Kształcenie w OPW obejmuje 230 godz. dodatkowych szkoleń, w tym 53 godz. to teoria, aż 177 godz. to praktyka.

Nauka w oddziale wojskowym daje:
• możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (tylko 12 dni szkolenia), która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
• gwarancję dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do uczelni wojskowych (maksymalna liczba punktów - 9 pkt, przy ocenie motywacji do służby wojskowej podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
• pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów kierunków cywilnych;
• CERTYFIKAT Ministra Obrony Narodowej po zakończeniu szkoły.