W związku z odwołaniem stanu epidemii w Polsce (Dz.U. z 2022r. poz. 1027) z dniem 16 maja 2022r., a jednocześnie wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022r. poz. 1028), Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnoprawności zachowują ważność do upływu 60 dnia, od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia zgodnie z art.15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz. 2095, ze zm.).

Zatem okres 60 dni nie rozpocznie się, aż do czasu odwołania ustanowionego stanu zagrożenia epidemicznego. Przedłużone z mocy prawa orzeczenia zachowują ważność zarówno w stanie zagrożenia epidemicznego, jak i w stanie epidemii.


tekst: PZON