Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Trwają zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Mieszkańcy Łomży powyżej 60. roku życia, posiadający Łomżyńską Kartę Seniora lub objęci pomocą MOPS (za okazaniem dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia) mogą zapisywać się na nie w godz. 8:00 – 15:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego (ul. Polna 16).

"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60. roku życia na lata 2021 – 2022", na wniosek prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, został przyjęty przez Radę Miejską podczas sierpniowej sesji.

W wyniku przeprowadzonego we wrześniu konkursu, szczepienia odbywają się w Specjalistycznym Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnym przy Polskiej Grupie Farmaceutycznej sp. z o.o. (ESKULAP), ul. Piłsudskiego 82 w Łomży. Informacje na temat zapisów i szczepień przeciwko grypie można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży pod nr tel. 86 2156842.

Jednocześnie przypominamy, że Seniorzy 75+, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r., mogą skorzystać z rządowego programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11031.