Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Będzie nowa dyrektor Muzeum Północno – Mazowieckiego
Przejdź do fotogalerii
Paulina Waszelewska, foto M. Maliszewski
Paulina Waszelewska jest kandydatką na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży. Do konkursu przystąpiło sześć osób, z których pięć spełniających wymogi formalne przeszło do kolejnego etapu. Komisja konkursowa zarekomendowała kandydata na dyrektora Muzeum po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, dokonaniu oceny i dwukrotnym głosowaniu.

Paulina Waszelewska ukończyła teologię w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2017-2019 była kierownikiem działu edukacji kulturalnej i organizacji imprez Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży, gdzie m.in. odpowiadała za przygotowanie wniosków projektowych, koordynowanie i realizowanie projektów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tworzenie oferty kulturalnej MDK-DŚT, a także współpracę z MKiDN, Narodowym Centrum Kultury oraz szkołami, stowarzyszeniami i instytucjami miejskimi. W przeszłości pracowała jako dziennikarka Telewizji Polskiej, Gazety Współczesnej, Radia Nadzieja i Głosu Katolickiego, a także była redaktorem naczelnym portalu informacyjnego MyLomza. Od dwóch lat pracuje w Telewizji Polsat. Posiada m.in. certyfikat Institute of Leadership & Managment w Londynie w zakresie zarządzania projektami, stresem i konfliktem w organizacji.

Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży jest samorządową instytucją kultury. Nadzór ogólny nad nim pełni minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zaś organizatorem jest Prezydent Miasta, w którego kompetencjach leży powoływanie i odwoływanie dyrektora. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży ogłoszony został na początku lipca w związku z przejściem z końcem października br. na emeryturę dotychczasowego dyrektora placówki Jerzego Jastrzębskiego, który funkcję tę pełnił nieprzerwanie od września 1988 roku.