Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych w Łomży
Przejdź do fotogalerii
przejście dla pieszych na ul. Zawadzkiej
Kolejne przejścia przez ulice doświetlane są w naszym mieście w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Ale to nie jedyne działania w tym zakresie. W trakcie realizacji inwestycji drogowych w wielu miejscach pojawiają się wyniesione „pasy”, które pełnią również funkcje progów zwalniających dla kierowców oraz przejścia z oznakowaniem aktywnym.

W tym roku doświetlone „zebry” pojawią się na ulicy Bursztynowej i Zawadzkiej w ramach modernizacji pierwszej z nich oraz na ulicy Pułaskiego. W przyszłym roku powstanie dziesięć przejść z doświetleniem wraz z zakończeniem inwestycji w rejonie ulic Księcia Stanisława, Jaworowej, Grabowej i przedłużenia ul. Meblowej. - W ramach prowadzenia prac drogowych podwyższone standardy bezpieczeństwa wprowadzane są także w postaci wysp dzielących pasy ruchu tzw. „azyle”, oznakowania aktywnego oraz wyniesionych przejść dla pieszych. Aby bezpiecznie przejechać przez takie miejsce, konieczne jest zredukowanie prędkości, dzięki czemu poprawia się bezpieczeństwo pieszych, którzy zyskują dodatkowy czas na przekroczenie jezdni – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że wraz z zakończeniem w październiku prac na ulicy Bursztynowej i Pułaskiego pojawią się tam po dwa przejścia wyniesione i łącznie kilkanaście z oznakowaniem aktywnym.

W przyszłym roku, tylko po zakończeniu rozpoczętych w tym roku inwestycji drogowych w rejonie ulic: Ks. Stanisława, na ul. Jaworowej, Grabowej i przedłużeniu Meblowej, powstanie piętnaście przejść z oznakowaniem aktywnym i osiem wyniesionych. W ubiegłym roku podwyższone standardy bezpieczeństwa zastosowano na ulicach realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, m.in. 3-go Maja, Wiejskiej, Dmowskiego, Giełczyńskiej, Dwornej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Królowej Jadwigi, Partyzantów, sięgaczu Poligonowej, Rządowej, sięgaczu Poznańskiej, Szmaragdowej, Małachowskiego i Woziwodzkiej.