Gdy masz podejrzenie, że testament został podrobiony – co możesz wtedy zrobić?

Coraz więcej osób decyduje się na sporządzenie testamentu, by w razie swojej śmierci zabezpieczyć najbliższych. Warto jednak wiedzieć, że nie dla każdego najbliższą osobą jest członek rodziny. Bywają też sytuacje, że rodzina nie zdaje sobie sprawy, że np. senior sporządził testament i cały swój majątek przepisał np. na opiekunkę. Niestety podrabianie testamentu się zdarza. Tutaj pojawia się pytanie, co możesz zrobić, gdy podejrzewasz, że testament bliskiej osoby został podrobiony?

Skutki podrabiania testamentu

Testament jest dokumentem, zatem w świetle prawa jego fałszowanie jest oczywiście nielegalne i jest to przestępstwo ścigane z urzędu przez policję czy prokuratora. Oczywiście, aby mówić o czynie karalnym musi dojść do podrobienia bądź przerobienia testamentu. O podrobieniu mówimy wtedy gdy dokument nie został sporządzony przez osobę, która jest spadkodawcą. Natomiast o przerobieniu mówimy, gdy osoba nieupoważniona zmienia autentyczny dokument, a więc może zamazać czy przerobić datę lub dopisać jakieś adnotacje. Jeżeli dojdzie do realnego podejrzenia, że testament został sfałszowany, to prokuratura ma obowiązek podjąć działania. Duże znaczenie w badaniu prawdziwości testamentu może mieć biegły grafolog. Jednak trzeba pamiętać, że osoby, które podejrzane są o fałszerstwo nie muszą same podpisywać testamentu lecz zlecić to osobie postronnej i takie zachowanie także jest karalne.

Co zrobić, gdy macie podejrzenie, że doszło do sfałszowania testamentu?

Bywają sytuacje, że po śmierci członka rodziny nagle znajduje się testament i spadkobierca, który otrzymał całe mienie zmarłego. W sytuacji gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do sfałszowania testamentu, należy bezwzględnie sprawę zgłosić na policję, która jest zobligowana do podjęcia działań. Jednak nie zawsze policja podejmuje śledztwo bądź też z powodu braku dowodów szybko je zamyka. Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z pomocy adwokata LINK, który pomoże zdobyć dowody, ale też doradzi, gdzie można ich szukać. Na własną rękę można również zlecić sporządzenie opinii grafologa, która także może zostać wzięta pod uwagę jako materiał dowodowy, choć w przypadku rozprawy sędzia zleci wydanie opinii biegłemu grafologowi.

Co grozi osobie, która podrobiła testament?

Gdy przedłożony w sądzie czy u notariusza testament jest podrobiony, to osoba, która tego dokonała poniesie odpowiedzialność karną. Takie przestępstwo ma znamiona fałszerstwa. Warto wiedzieć, że kodeks karny przewiduje karę w postaci grzywny, ograniczenia wolności bądź też pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Pamiętajcie jeszcze, że jeżeli rzeczywiście macie podejrzenie, że testament członka rodziny został sfałszowany, to adwokat od spraw spadkowych udzieli fachowej pomocy, gdyż może reprezentować Was w sądzie w sprawach o podważenie testamentu, bo do tego także macie prawo. Karalne jest nie tylko podrobienie czy sfałszowanie testamentu, ale również jego zniszczenie, które polega choćby na spaleniu, porwaniu, czy też częściowym uszkodzeniu testamentu. Karalne jest uczynienie testamentu bezużytecznym. Dochodzi do tego np. gdy jakaś osoba sprawi, iż testament będzie nieważny, gdyż wytnie z niego fragment z podpisem spadkodawcy lub datę, która jest niezbędna. Ukrycie, zatajenie, jest także nielegalne i jeżeli do tego dojdzie osoba, która to uczyni może odpowiadać przed sądem. Podobnie gdy zmieni miejsce przechowywania testamentu i nie powiadomi o tym pozostałych spadkobierców.

Podrobienie testamentu ustnego

Testament może zostać także sfałszowany, jeżeli miał formę ustną. Podpisanie pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego musi być wykonana zgodnie z wolą spadkodawcy i zgodnie z jego oświadczeniem. Jeżeli dojdzie do nadużyć, to oczywiście oznacza, że doszło do fałszerstwa. Trzeba pamiętać, że testament ustny jest rodzajem podatnym na działania zniekształcające rzeczywistą wolę spadkodawcy. Dlatego też i taki testament można podważać. Zatem jeżeli spadkobierca częściowo sfałszował ostatnią wolę spadkodawcy może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że sąd nie ma obowiązku analizowania podrobionego testamentu w kontekście tego, czy i jakie korzyści może odnieść potencjalny spadkobierca.

W razie wszelkich wątpliwości w sprawach spadkowych warto skorzystać z usług adwokata. Należy też zgłosić sprawę odpowiednim służbom, które powinny podjąć właściwe działania.