Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Szacuje się, że co najmniej 1 na 100 osób jest osobą ze spektrum autyzmu. Mimo, iż jest to zaburzenie występujące niezwykle często, budzi ono wiele kontrowersji oraz niewiadomych.
Chcąc szerzyć wiedzę oraz wzmacniać akceptację i zrozumienie osób ze spektrum autyzmu, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży od 2013 roku organizuje oraz czynnie uczestniczy w licznych inicjatywach obchodzonych w ramach Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu.

W tym roku kwiecień w Zespole Szkół Specjalnych, mimo pandemii, również upłynął „w blasku niebieskiego światła”. Wśród podjętych działań wymienić należy stworzenie padletu, na którym można znaleźć rzetelne artykuły popularno-naukowe, ciekawostki czy propozycje filmowe, dotyczące spektrum autyzmu. Z informacjami w nim zawartymi można się zapoznać pod adresem https://padlet.com/ZSSLomza/Bookmarks.
Przez cały miesiąc uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wraz z wychowawcami, współtworzyli „niebieski obraz”, wyrażając w ten sposób solidarność z osobami dotkniętymi zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych dziękuje dyrektorom oraz nauczycielom szkół podstawowych z terenu naszego miasta, którzy chętnie włączyli się w akcję edukacyjną, stworzoną na podstawie projektu Fundacji Synapsis „Poznaj Marię”. Celem tej akcji było uwrażliwienie uczniów klas I-III na potrzeby i problemy, z którymi na co dzień zmagają się osoby neuroatypowe.
Zachęcamy do obejrzenia relacji z działań podejmowanych przez Zespół Szkół Specjalnych na stronie http://zsslomza.witrynaszkolna.pl oraz na Facebooku szkoły.
Dyrekcja ZSS wyraża nadzieję, że w przyszłym roku, sytuacja epidemiologiczna, pozwoli zintensyfikować działania i ponownie wyjść z nimi poza mury szkoły.


tekst i foto: ZSS