Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Wirtualna działalność łomżyńskiego Domu Kultury w okresie kwarantanny została zaprezentowana na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów, jako jedna z trzydziestu wybranych z całego kraju dobrych praktyk. Tegoroczna edycja konferencji, prezentującej najciekawsze działania w obszarze kultury, została zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury pod hasłem „Animacja w sieci”. MDK-DŚT jako jedyna instytucja kultury z województwa podlaskiego znalazła się pośród zakwalifikowanych do prezentacji podczas dwudniowej konferencji.

- Spotkanie ludzi kultury w cieniu pandemii również dawało wiele inspiracji – podsumowuje Krzysztof Zemło, dyrektor MDK-DŚT. – Najciekawszą wydał mi się „Wideopamiętnik z czasów kwarantanny” Fundacji Inicjatyw Twórczych Fordewind – jedno z działań łączących ze sobą wiele sposobów komunikacji online, budowanie związków, społeczności, wreszcie współtworzenie jednego dzieła.

„MDK-DŚT. Pełna kultura w domu” to akcja, która powstała w wyniku zawieszenia imprez i edukacji kulturalnej. Przez 61 dni codziennie pracownicy instytucji przedstawiali wyselekcjonowane propozycje najbardziej wartościowych wydarzeń kulturalnych w sieci. Zaplanowane wernisaże, warsztaty i zajęcia były realizowane online. Instruktorzy nagrywali filmy z zajęciami, ale też uczestnicy zajęć przygotowywali nagrania video swoich osiągnięć – piosenek czy etiud filmowych i dzieli się nimi w mediach społecznościowych. Wirtualnie spotykali się jurorzy konkursu poetyckiego i online odbywało się jego rozstrzygnięcie. „Pełna kultura w domu” dotarła do 95.509 odbiorców. W czwartek 15 października została zaprezentowana w sesji posterowej podczas ogólnopolskiej konferencji NCK. Oczywiście – również wirtualnie!

X Ogólnopolska Giełda Projektów: animacja w sieci organizowana jest przez Narodowe Centrum Kultury, pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.


tekst i foto: MDK-DŚT