Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

- Z okazji 101. rocznicy powstania Policji składam najserdeczniejsze życzenia naszym łomżyńskim policjantom i policjantkom za codzienną, trudną pracę. To dzięki waszemu ogromnemu zaangażowaniu Łomża jest miastem bezpiecznym – mówił Prezydent Mariusz Chrzanowski podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji, dodając, iż liczy na to, że dobra współpraca, która jest pomiędzy KMP w Łomży i samorządem miasta będzie nadal kontynuowana.

Podczas uroczystości w budynku KMP w Łomży awanse otrzymało 111 funkcjonariuszy. Na stopień młodszego inspektora Policji awansowany został także I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży podinspektor Krzysztof Sewioło. Ponadto odczytano list skierowany do funkcjonariuszy i pracowników Policji przez Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Jarosława Szymczyka oraz przywitano księdza Pawła Gralę, nowego Kapelana i duszpasterza łomżyńskich policjantów.

- Stoją tu dzisiaj przed nami ludzie niezwykli, ludzie którzy każdego dnia zakładają policyjny mundur po to, aby pełniąc żmudną, pełną poświęcenia, odpowiedzialności i odwagi służbę, nieść mieszkańcom naszego miasta i powiatu potrzebę bezpieczeństwa. Nieść ją nie tylko tym, którzy tu mieszkają, ale również tym, którzy tu przyjeżdżają, przebywają. Od wielu lat policja cieszy się rekordowo wysokim poziomem zaufania obywateli. To poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest dla nas policjantów wartością najwyższą, bo na podstawie takich wskaźników oceniamy naszą służbę. To ogromny zaszczyt dla mnie stać tu dzisiaj na tej sali – mówił młodszy inspektor Krzysztof Woźniewski, Komendant Miejski Policji w Łomży, dziękując jednocześnie wszystkim funkcjonariuszom za ich zaangażowanie w codzienną służbę, a zwłaszcza w ostatnim okresie, gdy spoczywały na nich dodatkowe obowiązki związane ze stanem epidemii koronawirusa.

Policja została powołana ustawą z dnia 24 lipca 1919 r. i miała stać straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w odrodzonej Polsce. Nawiązując do tej tradycji w lipcu 1995 roku Sejm RP ustanowił dzień 24 lipca Świętem Policji.

Tekst i fot. Łukasz Chełchowski