Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

W dniu 18 czerwca Wojewoda Podlaski odwołał polecenie z dnia 31 marca 2020 r. wydane Burmistrzom i Prezydentom Miast gdzie funkcjonują Straże Miejskie, dotyczące ich podporządkowania Policji w walce z COVID-19. Wojewodowie pozostałych województw również wydali takie dyspozycje na swoim terenie. Oznaczało to, że codzienna praca strażników została zawieszona na okres blisko 3 miesięcy i ukierunkowania bezpośrednio na wsparcie służb w walce z epidemią.

Strażnicy Straż Miejskiej Łomży w tym czasie głownie pełnili wspólne patrole z Policją, kontrolując m.in. osoby przebywające na kwarantannie, jak też wspierali Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dostarczaniu paczek żywnościowych. - Wiele interwencji kierowanych w tym czasie do Straży Miejskiej Łomży, z wyjątkiem tych związanych z zagrożeniem życia i zdrowia, musiało być „zamrożonych” lub zgłaszający byli przekierowywani na Policję - informuje komendant Straży Miejskiej w Łomży Paweł Żebrowski. Decyzja Wojewody z dn. 18 czerwca 2020 r. znosi podległość zadaniową Straży wobec Policji i pozwala na powrót strażników do codziennych zadań. - Mieszkańcy potrzebujący pomocy bądź proszący o interwencję, w ramach posiadanych przez strażników uprawnień, mogą już w związku z tym zwracać się bezpośrednio do Straży Miejskiej Łomży - dodaje komendant Paweł Żebrowski.
Numer telefonu kontaktowego: 86 2156756.