Związek Samorządów Polskich opracował postulaty dotyczące propozycji rozwiązań i zmian legislacyjnych, które pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego przeciwdziałać trudnej sytuacji gospodarczej wynikającej z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Członkiem zarządu stowarzyszenia jest prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Postulaty zakładają m.in. odroczenie obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych, wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących terminów płatności podatków i opłat lokalnych z jednoczesnym zapewnieniem osłony w przypadku zagrożenia samorządu utratą płynności finansowej, wprowadzenie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów obowiązujących w procedurach administracyjnych, składania deklaracji podatkowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS, odroczenie terminów płatności podatków CIT, PIT i VAT czy umożliwienie przeprowadzenia sesji rad miejskich drogą elektroniczną.

Jak poinformował Adam Ciszkowski, prezes zarządu stowarzyszenia zrzeszającego i burmistrz Halinowa, postulaty zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Związek Samorządów Polskich powstał w połowie 2017 roku, zrzesza ponad 150 samorządów z całego kraju.