Informujemy, iż w czasie wakacji dyżury będą pełniły następujące placówki przedszkolne: w lipcu 2020 r. Przedszkole Publiczne Nr 15 (ul. Kołłątaja 10, tel. 86 2189119); w sierpniu 2020 r. Przedszkole Publiczne Nr 1 (ul. Wyzwolenia 1, tel. 86 2162250. Rodzice, których dzieci będą korzystać z wychowania przedszkolnego w okresie wakacyjnym, mogą zgłaszać dzieci do 8 maja 2020 r. w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.

Dyrektorzy przedszkoli przekazują listy dzieci do przedszkoli dyżurujących do 15 maja 2020 r.
W dniach 19-21 maja 2020 r. w godz. 7:00-16:00 rodzice stawiają się w przedszkolu dyżurującym celem podpisania deklaracji potwierdzającej uczestnictwo dziecka na zajęciach w danym przedszkolu.
Do przedszkoli dyżurujących mogą być zapisywane dzieci z przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża.