Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Prezydent Łomży ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bartniczej. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0256 ha wynosi 36.000 zł. Przetarg odbędzie się 14 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny wpłacić wadium w wysokości 3600 zł najpóźniej do dnia 11 lutego 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży. Na terenie nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.