• Przebudowa ulic Starówki ma być jak najmniej uciążliwaspotkanie poprowadził z-ca prezydenta Andrzej Garlicki
W związku z planowanym remontem ulic, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w łomżyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami wykonawców inwestycji i gestorów sieci przesyłowych, dotyczące koordynacji prac w rejonie Starego Rynku. – Naszym priorytetem jest, by zostały one przeprowadzone bezpiecznie, sprawnie i jak najmniej uciążliwie dla mieszkańców – informuje prowadzący spotkanie Andrzej Garlicki, zastępca prezydenta Łomży ds. inwestycyjnych.

W trakcie narady omawiano koordynację prac przy przebudowie ulic Dwornej, Giełczyńskiej, Woziwodzkiej oraz Rządowej, których realizacja odbędzie się w przyszłym roku. Ich wykonawcy zostali już wyłonieni w przetargach. – Chcemy, aby prowadzone remonty nie doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego w tej części miasta, dlatego tego typu spotkanie było potrzebne, by tak zaplanować realizację robót, aby przebiegały jak najsprawniej. Wiadomo, że będą wiązały się z utrudnieniami dla mieszkańców, ale zależy nam, by były one jak najmniejsze – informuje Andrzej Garlicki. Zakres realizowanych inwestycji obejmuje nie tylko roboty drogowe, ale także przebudowy sieci elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, dlatego niezmiernie ważne jest takie spięcie robót, aby Starówka nie została całkowicie zablokowana. – Omówiliśmy te kwestie i jestem przekonany, że dzięki temu wszystkie prace w ramach tych inwestycji przebiegną sprawnie – podkreśla zastępca prezydenta.

Warto dodać, że na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Miasto Łomża otrzymało ponad 20,5 mln zł na budowę i przebudowę 9 zadań. Na liście rezerwowej znajdują się trzy projekty. Kolejnych osiem inwestycji zostało zgłoszonych do przyszłorocznego rozdysponowania środków FDS.

foto Łukasz Chełchowski