Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski 2020, które odbędzie się 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1.

Spotkanie poświęcone będzie wypracowaniu rekomendacji do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego m.in. omówione zostaną propozycje zmian w regulaminie BO dotyczące:
- wyodrębnienia zadań ogólnomiejskich,
- wprowadzenia zadań społeczno-kulturalnych, tzw. miękkich,
- zasad głosowania,
- zmiany podziału terenu miasta na strefy,
- podziału środków budżetowych na wszystkie osiedla.