W Miastkowie odbyło się spotkanie przedstawicieli osiemnastu samorządów wchodzących w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii. Jego tematem był między innymi wpływ nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na gospodarkę odpadami w kontekście zniesienia obowiązku regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów oraz informacja o bieżącej działalności ZGO sp. z o.o. i realizowanych inwestycjach.

W związku ze zmianami ustawowymi obowiązującymi od września br. Marszałek Województwa Podlaskiego utworzył listę funkcjonujących instalacji komunalnych w województwie podlaskim. Dotychczasowa nazwa Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK – Czartoria) przestała obowiązywać. Instalacja w Czartorii została wpisana na listę województwa podlaskiego jako Instalacja Komunalna (IK).

Prezes ZGO Jan Perkowski przedstawił bieżącą sytuację i działalność ZGO oraz wpływ nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na gospodarkę odpadami. - Tak jak przyjmowaliśmy opady od Państwa, tak je na dzień dzisiejszy przyjmujemy i przetwarzamy – mówił podczas spotkania Prezes ZGO.

Na wniosek samorządów dostarczających odpady do IK Czartorii, dotyczący selektywnego zbierania popiołów, odpad ten został uwzględniony w aktualnym cenniku opłat dla Instalacji Komunalnej w Czartorii.

tekst i foto: Łukasz Chełchowski