I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski
We wtorek 29 października w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbył się I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa eko żywności lokalnych i regionalnych producentów oraz punkt dietetyczny, a także stoisko doradcze Centrum Jakości AgroEko. W Kongresie wziął udział Andrzej Stypułkowski, zastępca prezydenta miasta Łomży.

Kongres został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży w ramach realizacji projektu pt. „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim”. W jego programie znalazły się między innymi wykłady o żywności ekologicznej i rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

- Globalna dostępność produktów żywieniowych wiąże się z powszechnym stosowaniem środków chemicznych, które niestety wpływają znacząco na zdrowie człowieka, wywołując nierzadko choroby i alergie oraz bardzo niepożądane zmiany w środowisku. Nie ulega wątpliwości, że jako konsumenci znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie tylko ze względu na modę, ale przede wszystkim ze względów zdrowotnych wracamy do korzeni, wracamy do natury – mówił podczas swojego wystąpienia starosta łomżyński Lech Szabłowski.

Jak poinformował starosta celem projektu „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” było zdobycie, uzupełnienie, ale również rozszerzenie wiedzy, umiejętności fachowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenia gospodarstwa w systemie gospodarstwa ekologicznego indywidualnych rolników i producentów z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz stworzenie krótkich łańcuchów dostaw, tworzenia sieci współpracy, wdrażania innowacji oraz promocja tych gospodarstw.


tekst i foto: Łukasz Chełchowski