Święto podlaskiej weterynarii
Uczestnicy jubileuszu podlaskiej weterynarii
10 października w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbył się jubileusz 100 - lecia Podlaskiej Służby Weterynaryjnej. W obchodach wzięło udział około 200 osób.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: Jan Dobrzyński Senator RP, Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Marek Olbryś Wicemarszałek województwa podlaskiego oraz wielu przedstawicieli instytucji, urzędów współpracujących z inspekcją weterynaryjną, samorządowcy, wojewódzcy lekarze weterynarii, prezesi okręgowych izb lekarsko weterynaryjnych oraz delegacje z powiatowych inspektoratów weterynarii województwa podlaskiego.

Listy gratulacyjne nadesłali: Bernadeta Krynicka Poseł na Sejm RP, dr Mariusz Chrzanowski Prezydent Miasta Łomża prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński (SGGW), prof. Dr hab. Antoni Schollenberger (SGGW), prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk (UWM), Wojciech Hildebrand Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, Marek Wisła Prezes Rady Opolskiej Izby lekarsko Weterynaryjnej.

Oprawę uroczystości wzbogaciła obecność Przedstawicieli Bractwa Kurkowego Rzeczpospolitej na czele z Kanclerzem Gniewomirem Rokoszem Kuczyńskim. Z okazji 100 - lecia Podlaskiej Służby Weterynaryjnej został wybity okolicznościowy medal który otrzymał każdy z uczestników spotkania. Wydano także specjalny numer Biuletynu Północno Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

Całość poprowadził lek. wet. Emilian Kudyba z Łomży. Po wystąpieniu Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Andrzeja Czerniawskiego uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu starszego kustosza, Kierownika działu weterynarii Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pt. "Zarys dziejów weterynarii Polski Północno Wschodniej”.

Po wykładzie nadszedł czas na odznaczenia: Odznakę Honorową ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA otrzymali: Andrzej Bryczkowski, Andrzej Czerniawski, Rafał Banasiuk i Mirosław Tołwiński. Medal Honorowy Północno Wschodniej Izby Lekarsko Weterynaryjnej przyznano: Piotrowi Gogaczowi, Henrykowi Matyszewskiemu, Janusz Stolarskiemu, Mirosławowi Tołwińskiemu i Marek Wincenciakowi. Prezydent Rzeczypospolitej Polski nadał również odznaczenia państwowe. Ich uroczyste wręczenie nastąpi w dniu 15 października podczas wielkiej gali organizowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii w Sali Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kończąc część oficjalną prowadzący uroczystość powiedział miedzy innymi: (...) miarą stosunku człowieka do wspólnoty ludzkiej jest jego stosunek do zwierząt, a także środowiska ich bytowania, do świata natury, w którym pojawił się również człowiek. Po tysiącach lat koegzystencji wiemy już bez wątpienia, że tak jak człowiek potrzebuje zwierząt, tak i one dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebują ludzi a pośród ludzi najbardziej tych do którym należymy i my – lekarzy weterynarii (...).

Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu muzyków kwartetu smyczkowego PRIMAVERA z Białegostoku. Głównym organizatorem jubileuszowych obchodów był Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Współorganizatorami: Północno Wschodnia Izba Lekarsko Weterynaryjna, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Białostocki oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Łomżyńsko Ostrołęcki.