Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w wyniku pogorszenia jakości wody dostarczanej z sieci wodociągowej w rejonie ul. Wojska Polskiego (od ul. Sikorskiego do ul. Elblądzkiej), ul. Żabiej, ul. Polnej, ul. Nowoprojektowanej, ul. Studenckiej w Łomży woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Trwają prace mające na celu poprawę jakości wody za pomocą instalacji chlorowania sieci wodociągowej na obszarze miasta Łomży w celu spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Dlatego w innych rejonach Łomży zaleca się przegotowanie wody przed spożyciem.

Wykaz zastępczych punktów poboru wody:
Woda butelkowana w pojemnikach 5l. dostarczana w godz. od 8:00 do 18:00 gotowa do spożycia:
– ul. Wojska Polskiego 161 przy budynku Poczty Polskiej,
– ul. Wojska Polskiego- parking parafii pw. św. Brunona,
– ul. Spokojna przy sklepie Satyr.
Przewoźny zbiornik na wodę ustawiony na parkingu przy budynku Urzędu Miasta przy ul. Polnej w Łomży. Kran czerpalny udostępniony całodobowo na terenie muszli koncertowej od strony ul. Rybaki w Łomży. Wkrótce uruchomione zostaną punkty czerpalne na hydrantach p.poż. przy ul. Nowogrodzkiej, ul. Sikorskiego w Łomży.

Informacja będzie aktualizowana na bieżąco na stronie internetowej www.mpwik.lomza.pl.