Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza na XXVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2019. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 16 czerwca br. od godz. 10.00 na terenie Skansenu Kurspiowskiego w Nowogrodzie.


Program:

10.00 - Korowód zespołów spod dworku ze wsi Brzózki na terenie Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie do sceny Amfiteatru.

10.15 - XXVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej:

  • przesłuchania Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich,
  • warsztaty etnograficzne ginących zawodów w ramach ,,Popołudnia z twórczością ludową’’ (garncarstwo, tkactwo, kowalstwo, wycinanka, plecionkarstwo),
  • konkursy dla publiczności na najlepszą pracę wykonaną z twórcą ludowym,
  • występy pozakonkursowe zaproszonych zespołów i wykonawców: Zespół Pieśni i Muzyki Białoruskiej ,,Gościniec" z Grodna.

Celem przeglądu jest prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń. Prezentacja ciekawych form adaptacji folkloru kurpiowskiego przez zespoły pieśni i tańca, solistów i zespoły muzyczne.

Impreza odbywa się na scenie obok Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.

W trakcie imprezy odbywa się kiermasz sztuki ludowej w pobliżu sceny.

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego

Fundacja Sztuk i Dialogu

Urząd Miejski w Nowogrodzie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie, Urząd Gminy Zbójna, Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Pomocy finansowej udzielili:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Miejski w Nowogrodzie,
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Nagrody dla najlepszej kapeli ufundowali Państwo Bogumiła i Marek Olbryś.


Patronat honorowy:

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ZAPRASZAMY!

2019-06-07 09:19 Opublikował: Wydział PRiK