Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Wielokulturowej Łomży „Pod Wspólnym Niebem”. To dwudniowe przedsięwzięcie kulturalne ma na celu przypomnienie, że Łomża do czasu II wojny światowej, a zwłaszcza w XIX wieku, była miastem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. W chwili obecnej niewiele jednak pozostało trwałych śladów tej różnorodności kulturowej i religijnej.

Program imprezy „Pod wspólnym niebem” ma różnorodny charakter. Tworzą go m.in. wystawa prac malarskich amerykańskiego artysty Marka Podwala, którego żydowscy rodzice pochodzili z Dąbrowy Białostockiej, a on na podstawie ich opowieści i współczesnych wizyt w Polsce stworzył bardzo sugestywne obrazy. Świat łomżyńskiej wielokulturowej rzeczywistości opiszą prelekcje dr. Marii Bauchrowicz – Tockiej („Życie codzienne w wielokulturowej Łomży”), Sławomira Zgrzywy z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków („Ulice i kamienice – przedwojenna Łomża i jej mieszkańcy”) oraz Marty Gosk z Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży („Pastor Kacper Mikulski – Oddany Bogu i Ojczyźnie”). Elementem rosyjskojęzycznym, a zarazem muzycznym zwieńczeniem tego projektu, będzie koncert Anatola Borowika, barda i niestrudzonego propagatora twórczości Bułata Okudżawy.

Dni Wielokulturowej Łomży „Pod Wspólnym Niebem” odbędą się 24 i 25 maja 2019 r. (godz. 18.00) w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” przy ul. Krzywe Koło 1. Wstęp wolny.