• Linia kolejowa jednak przez Łomżę!
Dnia 29 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej zorganizowanej przez posła Lecha Antoniego Kołakowskiego - przewodniczącego Podkomisji. Na jego zaproszenie do Łomży przyjechał m.in. Piotr Malepszak - pełniący obowiązki prezesa rządowej spółki Centralny Port Komunikacyjny, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Na spotkaniu obecni byli także: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicemarszałek Województwa ds. infrastruktury Marek Olbryś oraz lokalni samorządowcy.

Podczas spotkania została przekazana informacja o przyjęciu przez Rząd rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, z uwzględnieniem linii kolejowej przez Łomżę. Przez Łomżę miałaby prowadzić szprycha kolejowa składająca się z kilku elementów. Pierwszy odcinek od Warszawy do Tłuszcza będący częścią Rail Baltica, który został już zmodernizowany. W następnej kolejności przewidziana jest modernizacja odcinka od Tłuszcza do Ostrołęki. Jej modernizację miałaby wykonać kolejowa spółka PKP PLK. Spółka Centralny Port Komunikacyjny miałaby odpowiadać za budowę zupełnie nowej linii osi Ostrołęka, Łomża, Pisz, Giżycko. Nowa linia kolejowa ma być ważna nie tylko punktu widzenia odciążenia ruchu drogowego lub likwidacji wykluczeń komunikacyjnych, ale także wojskowego.

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada budowę 1600 linii kolejowych, przy czym jak zaznaczył prezes Piotr Malepszak jest to rozłożone na trzy etapy. Etap „zero” to budowa lotniska, linii Warszawa – Baranowo – Łódź oraz poszerzenie autostrady A2. Ten etap prac miałby być zrealizowany do 2027-2030 roku. Etap drugi to budowa 870 km tzw. „spinaczy” kolejowych, a etap kolejny 570 km linii kolejowych z połączeniami wychodzącymi poza granice Polski.

W podsumowaniu Starosta podkreślał, że Powiat aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne, w tym z UE i wyraził nadzieję, że ogłoszona decycja rządu odnośnie budowy nowej linii osi Ostrołęka, Łomża, Pisz, Giżycko zostanie zrealizowana w jak nakrótszym czasie.

2019-04-30 14:49 Opublikował: Wydział PRiK