Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Budowa ulicy Kolejowej w Łomży znalazła się na liście zadań zatwierdzonych przez premiera Mateusza Morawieckiego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wsparcie zewnętrzne, jakie prezydentowi Łomży udało się pozyskać, wynosi 3 mln zł. Koszt realizacji inwestycji, po przeprowadzonym przetargu, wynosi prawie 7 mln zł. Ulica powinna być gotowa jeszcze w tym roku.

Inwestycja polega na budowie nowej drogi o długości około 800 metrów od ul. Sikorskiego do ul. Towarowej. - W ten sposób połączy ona ulicę Sikorskiego z ulicą Piłsudskiego, co powinno odciążyć ruch na Al. Legionów i ul. Spokojnej. Poprawi się również dostęp do terenów inwestycyjnych powstałych po scaleniu ul. Żabiej - informuje prezydent Mariusz Chrzanowski. W ramach prowadzonych prac powstanie jezdnia o szerokości 7 metrów, chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, zatoki autobusowe i zjazdy na posesje. Wybudowane zostaną kanalizacja deszczowa, sieci elektroenergetyczne, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. Dodatkowo na skrzyżowaniu z łącznikiem do ulicy Spokojnej powstanie rondo oraz jezdnia o długości prawie 123 metrów. Nie zabraknie także nasadzeń zieleni.